494 winkels bezorgen morgen
Vandaag besteld is morgen in huis
Compleet en actueel overzicht
Morgen in huis

Privacy

1. Privacy Policy

Snelmorgeninhuis.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De eigenaar van deze website is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van snelmorgeninhuis.nl Hij is te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Snelmorgeninhuis.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Snelmorgeninhuis.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Snelmorgeninhuis.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Snelmorgeninhuis.nl) tussen zit. Snelmorgeninhuis.nl gebruikt jouw gedrag wel om te bepalen welke webshops het meest beklikt worden en/of het meest op worden gezocht, echter is dat niet persoonsgebonden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Snelmorgeninhuis.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Snelmorgeninhuis.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van cookies t.b.v. de werking van o.a. Google Analytics & Google AdSense. Voor de verwerking van de verzamelde gegevens is een amendement gegevensverwerking afgesloten met Google waarop de Europese Databeschermingsrichtlijn van toepassing is. Het is Google niet toegestaan om de verkregen data en/of informatie te gebruiken voor andere diensten, dan wel door te verkopen. Het IP-adres van iedere bezoeker is dan ook (verplicht) geanonimiseerd. Lees hier meer over hoe Google uw gegevens gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Snelmorgeninhuis.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Snelmorgeninhuis.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Snelmorgeninhuis.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

2. Disclaimer

Snelmorgeninhuis.nl, hierna te noemen (“de Website”), verleent jou hierbij toegang tot Snelmorgeninhuis.nl en nodigt u uit van de getoonde informatie gebruik te maken. Snelmorgeninhuis.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Snelmorgeninhuis.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Snelmorgeninhuis.nl. Snelmorgeninhuis.nl doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Snelmorgeninhuis.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Snelmorgeninhuis.nl en haar licentiegevers en bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Snelmorgeninhuis.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Werking van de Website

Snelmorgeninhuis.nl is gebaseerd op affiliate marketing, wat wil zeggen dat er op commissiebasis verdiend wordt door te linken naar externe websites. Snelmorgeninhuis.nl heeft geen enkele relatie met deze websites.
Snelmorgeninhuis.nl kan linken naar 3th-party websites die niet onder het eigendom vallen van deze website. Wij hebben dan ook geen controle over de content of de toegankelijkheid van deze websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de content op deze websites. Het gebruik van deze websites is op eigen risico en valt onder de voorwaarden van deze websites. Dat Snelmorgeninhuis.nl doorlinkt naar deze websites wil niet zeggen dat we deze website aanbevelen, maar dat we de acties tonen die op deze externe website te vinden zijn.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie vindt u op deze pagina.

3. Contact

Snelmorgeninhuis.nl is een uitgave van AffiliateBros VOF en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KVK-nummer 68052340. U kunt contact opnemen via het contactformulier.